Ekleyen : admin Okunma : 739
Ekl.: 30-12-2013 Gün.: 30-12-2013

Bu Yazıda Neler Var

 • Murabbanın Özellikleri
 • Murabba Örneği
 • İlgili Yazılar

  01 | Kaside
  02 | Nazım
  03 | Gazel
  04 | Nesir
  05 | Semai
  06 | Musammat
  07 | Ninni
  08 | Şathiye
  09 | Koşma
  10 | Divan Şiiri Geleneği
  11 | Devriye
  12 | Tuyuğ
  13 | Nazım Şekilleri
  14 | Nazım Şekli
  15 | Murabba
  16 | Fahriye
  17 | Müseddes
  18 | Muhammes
  19 | Müstezat
  20 | Terci-i Bent
  21 | Mani
  22 | Mensur
  23 | Terkib-i Bent
  24 | Rubai
  25 | Serbest Müstezat

  Sponsorlu Bağlantılar

  Murabba (Osmanlıca: مربع), bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/… şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır. Çoğu zaman üç ila yedi bentten oluşur. Divan edebiyatında 15. yüzyılda sultanü’ş-şuara (şairler sultanı) unvanlı Ahmed Paşa tarafından kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatında da Namık Kemal bu türün başarılı örneklerini vermiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şarkı şeklinde bestelenen eserlerin büyük bir kısmı murabba tarzında yazılmıştır.

  Murabbanın Özellikleri

  1. Nazım birimi dörtlük olan nazım şekillerinden biridir.
  2. Kafiye düzeni aaaa, bbba, ccca
  3. Genellikle 4 ile 8 dörtlükten oluşur.
  4. Her konuda murabba yazılabilir. Ancak dini ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye vs. türlerde murabba nazım şekli daha çok kullanılmıştır.
  5. Aruz kalıbıyla yazılır.
  6. Önemli murabba şairleri Aşki, Muhabbi, Hayreti, Taşlıcalı Yahya Bey, Fuzuli sayılabilir.

  Murabba Örneği

  Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
  Kuru seydâya yiler bî-ser u bî-pây gönül
  Demedim ben sana dolaşma an hây gönül
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor