Ekleyen : admin Okunma : 925
Ekl.: 30-12-2013 Gün.: 30-12-2013

Bu Yazıda Neler Var

 • Murabbanın Özellikleri
 • Murabba Örneği
 • İlgili Yazılar

  01 | Mani
  02 | Kaside
  03 | Nazım
  04 | Gazel
  05 | Nesir
  06 | Semai
  07 | Musammat
  08 | Ninni
  09 | Divan Şiiri Geleneği
  10 | Devriye
  11 | Şathiye
  12 | Koşma
  13 | Nazım Şekilleri
  14 | Tuyuğ
  15 | Murabba
  16 | Nazım Şekli
  17 | Fahriye
  18 | Müseddes
  19 | Mensur
  20 | Terci-i Bent
  21 | Muhammes
  22 | Müstezat
  23 | Serbest Müstezat
  24 | Terkib-i Bent
  25 | Rubai

  Sponsorlu Bağlantılar

  Murabba (Osmanlıca: مربع), bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/… şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır. Çoğu zaman üç ila yedi bentten oluşur. Divan edebiyatında 15. yüzyılda sultanü’ş-şuara (şairler sultanı) unvanlı Ahmed Paşa tarafından kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatında da Namık Kemal bu türün başarılı örneklerini vermiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şarkı şeklinde bestelenen eserlerin büyük bir kısmı murabba tarzında yazılmıştır.

  Murabbanın Özellikleri

  1. Nazım birimi dörtlük olan nazım şekillerinden biridir.
  2. Kafiye düzeni aaaa, bbba, ccca
  3. Genellikle 4 ile 8 dörtlükten oluşur.
  4. Her konuda murabba yazılabilir. Ancak dini ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye vs. türlerde murabba nazım şekli daha çok kullanılmıştır.
  5. Aruz kalıbıyla yazılır.
  6. Önemli murabba şairleri Aşki, Muhabbi, Hayreti, Taşlıcalı Yahya Bey, Fuzuli sayılabilir.

  Murabba Örneği

  Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
  Kuru seydâya yiler bî-ser u bî-pây gönül
  Demedim ben sana dolaşma an hây gönül
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor